ANBI-status

      Reacties uitgeschakeld voor ANBI-status

anbi-logo

Stichting Texels Museum is door de Belastingdienst als ‘Algemeen nut beogende Instelling’ (ANBI) aangewezen. Met name de zeehondenopvang en opvang van zeevogels zijn afhankelijk van giften, erfenissen, nalatenschappen, legaten, sponsors en donateurs. Zonder deze giften, kunnen wij de dieren niet opvangen.

Dankzij de ANBI-status krijgt u belastingvoordeel als u ons goede doel steunt. Een periodieke schenking aan een ANBI-instelling is geheel aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Door onze ANBI-status en ons CBF-keurmerk, weet u bovendien zeker dat uw giften goed terecht komen.

Onze afdeling Communicatie licht u graag in over de mogelijkheden. 0222-317741.

Het fiscaal nummer van de stichting is NL0025.15.362.B.01.

Meer informatie over periodieke schenkingen is te vinden in de toelichting bij de overeenkomst periodieke schenkingen.