Contact

Stichting Texels Museum
Ruijslaan 92
1796 AZ De Koog – Texel
t: 0031 (0)222-317741
info@ecomare.nl

Administratie

info@ecomare.nl
KvK Alkmaar nummer: 41239214
Btw nummer: NL002515362B01
Swift:RABONL2U
Bankrekening: NL46 RABO 0362599777

Klachten

Heeft u een klacht? Dan kunt u dit tijdens uw bezoek schriftelijk kenbaar maken via de receptie van het museum, o.v.v. uw contactgegevens. Of door een e-mail te sturen aan info@ecomare.nl. Uw klacht zal worden onderzocht en binnen 14 dagen worden beantwoord.

Melding integriteit

Als bezoeker van een van onze musea, als donateur of in een andere relatie met ons, kun je rekenen op de zorgvuldigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van Stichting Texels Museum. Je vertrouwen in ons, dat vinden wij belangrijk en daarom staat integriteit hoog op de agenda. Al onze medewerkers volgen ons integriteitsbeleid en de gedragscode.

Wat is een integriteitsschending?

 • ​belangenverstrengeling
 • ​manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie
 • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten
 • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude, corruptie
 • strafbare misdragingen buiten werktijd
 • verspilling en misbruik van eigendommen
 • ongewenst gedrag; agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, stalken etc.

Meldpunt Integriteit

Zie of vermoed je dat een werknemer of vrijwilliger van onze organisatie niet integer handelt, geef dat dan door. Denk bijvoorbeeld aan misbruik van bevoegdheden, strafbare feiten of ongewenst gedrag (zoals discriminatie).

Zie of vermoed je dat een werknemer of vrijwilliger van Stichting Texels Museum niet integer handelt, stuur dan een mail naar het meldpunt (meldpunt@texelsmuseum.nl) met de volgende informatie:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam van de betrokken medewerker of vrijwilliger (indien bekend)
 • Omschrijving van de melding
 • Is er aangifte gedaan bij de politie?
 • Opmerkingen

De vertrouwenspersoon Integriteit beoordeelt je melding. Zo nodig vindt verder onderzoek plaats.

Wat gebeurt met de melding?

Zo nodig vindt onderzoek plaats. Onderzoek wordt altijd uitgevoerd in opdracht van de directie. Afhankelijk van de soort schending (wel of niet een strafbaar feit) wordt aangifte bij de politie gedaan. Als blijkt dat sprake is van nalatigheid kan een passende straf worden opgelegd.

*Als je contact met ons opneemt verwerkt STM je gegevens conform het privacybeleid.