CBF-Logo_Erkend_Goed_Doel_RGB

Erkend goed doel

De Stichting Texels Museum is een erkend goed doel. In het belang van het behoud van het natuurlijk en cultuurhistorisch erfgoed van Texel is de stichting in het bezit van het CBF-keurmerk en de ANBI-status.

CBF-keurmerk

CBF-Logo_Erkend_Goed_Doel_RGB

Tijdens het Feest van (h)Erkenning in juni 2016 heeft Stichting Texels Museum als een van de eerste organisaties de nieuwe certificering van het Centraal Bureau voor Fondsenwerving gekregen. De erkenning vervangt de vroegere keurmerken van het CBF en andere organisaties. “Erkenning door het CBF betekent dat je er als gever vanuit kunt gaan dat je geld besteed wordt aan het realiseren van het mooie doel dat jij graag wilt steunen.” aldus directeur Roline de Wilde van het CBF.

Goed besteed
Een eenduidige erkenning en modernisering van de normen. Dat was de opdracht waarmee de goededoelensector ruim twee jaar geleden aan de slag is gegaan. Het CBF, brancheverenigingen Goede Doelen Nederland, het Instituut Fondsenwerving, goededoelenorganisaties en andere belanghebbenden hebben een nieuw normenstelsel ontwikkeld. Daarin zijn ook meer kwalitatieve aspecten opgenomen zoals impact, doelrealisatie en risicomanagement. De Wilde: “Iedereen kan nu meteen zien dat een goededoelenorganisatie de boel op orde heeft en helder communiceert over wat ze bereikt,”

Goed doel
Met name de zeehondenopvang en opvang van zeevogels zijn afhankelijk van giften, erfenissen, nalatenschappen, legaten, sponsors en donateurs. Zonder deze giften, kunnen wij de dieren niet opvangen.

Anbi-status

anbi-logo

Stichting Texels Museum is door de Belastingdienst als ‘Algemeen nut beogende Instelling’ (ANBI) aangewezen. Met name de zeehondenopvang en opvang van zeevogels zijn afhankelijk van giften, erfenissen, nalatenschappen, legaten, sponsors en donateurs. Zonder deze giften, kunnen wij de dieren niet opvangen.

Dankzij de ANBI-status krijgt u belastingvoordeel als u ons goede doel steunt. Een periodieke schenking aan een ANBI-instelling is geheel aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Door onze ANBI-status en ons CBF-keurmerk, weet u bovendien zeker dat uw giften goed terecht komen.

Onze afdeling Communicatie licht u graag in over de mogelijkheden. 0222-317741.

Het fiscaal nummer van de stichting is NL0025.15.362.B.01.

Meer informatie over periodieke schenkingen is te vinden in de toelichting bij de overeenkomst periodieke schenkingen.

Door ons CBF-keurmerk en onze ANBI-status, weet u zeker dat uw giften goed terecht komen.

WWW

Meer informatie over het CBF keurmerk: www.cbf.nl.

Meer over de Anbi-status: Belastingdienst over Anbi