Strategisch Plan 2016-2020

Het voorwoord:

Stichting Texels Museum (STM) staat aan de vooravond van een nieuwe, frisse koers. Om deze koers goed uit te kunnen stippelen, was een herijking van de missie nodig. Hoofden, locatiemanagers, leden van de Raad van Toezicht en de OR hebben hieraan hun bijdrage geleverd. In dit plan is de strategie van de gehele stichting verwoord. Dit plan is het vertrekpunt voor al het beleid dat binnen STM wordt vormgegeven. Elke fundamentele beslissing moet worden getoetst aan dit document. Jaarlijks wordt het ingezette beleid geƫvalueerd en waar nodig bijgesteld. We doen dit aan de hand van de speerpunten, behaalde resultaten en inkomsten, publieksonderzoeken en financiƫle monitoring.

schemaDe sleutelwoorden bij de vernieuwingsslag zijn:
Bezoeken, Beleven, Delen, Bijdragen/koesteren.
Het betreft een cirkel die zichzelf versterkt.

Deze woorden komen terug in de missie en zijn leidend bij alles wat we doen. Of het nu gaat om digitale of fysieke bezoekers, wij moeten een belevenis bieden waarbij mensen ons natuurlijk en historisch erfgoed ervaren. Een belevenis die aanzet tot het samen willen beleven en het willen delen met anderen. Zo binden we mensen aan ons als bezoeker, donateur, vrijwilliger of medewerker en zorgen wij ervoor dat men bewust omgaat met ons natuurlijk en historisch erfgoed.
Download het hele Strategisch Plan